Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000991
AutorČižmárová, Libuše
Titel

Design, či dizajn? Designer, designér, či dizajnér?

ErschienenNaše řeč, 75, č. 3, 1992, s. 166-167
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnické a lexikální příspěvky k jazykové správnosti
Klassifikation (EN)Grammatical and lexical contributions to language correctness
Schlagwörtersprávnost jazyková; slova přejatá; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachrichtigkeit; Lehnwörter; Tschechisch
AnmerkungNavrhuje připustit dvojí psaní výrazu, původní i počeštěné
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/991
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Design and grammaticalisation / Cysouw, Michael
Multimodal design. Media structures, principles and users' meaning-making in printed and digital media / Holšánová, Jana
Verpackungs- und grafisches Design / Komárková, Jaroslava
Packaging and graphic design / Langthaler, Jan
Design and implementation of a dialog manager / Krutišová, Jana
Design of the Czech lexical database / Čermák, František
Design of speech recognition engine / Müller, Luděk