Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000989
AutorČervenka, Miroslav
Titel

Lumírovec: sémantika verše v Zeyerově epice

ErschienenSlovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 241-247
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
The form of literary works and translations. Poetics, prosody
Schlagwörterjazyk autorský; styl autorský; versologie; Zeyer, Julius; čeština; verš; rým; metrum; sémantika
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch; Semantik
AnmerkungVztah sémantiky k formě verše, metru, rýmu a k ostatním formálním prostředkům Zeyerova verše.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/989
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

The principle of free verse / Červenka, Miroslav
Princip volného verše / Červenka, Miroslav
Rytmický impuls a sémantika verše / Eagle, Herbert
Dějiny českého volného verše / Červenka, Miroslav
Prozodické základy novodobého českého verše / Červenka, Miroslav
Máchovo místo ve vývoji českého verše / Červenka, Miroslav
Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše / Červenka, Miroslav