Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000963
AutorCybulski, Marek
Titel

Bohemizmy a dialektyzmy w świetle językowej analizy piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego"

ErschienenSłowiańskie pogranicze językowe : Zbiór studiów, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy ; 1992, s. 13-22
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Obecné otázky
Polština
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
General works
Polish
Schlagwörterzásoba slovní; bohemismy; dialektismy; čeština; polština
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Tschechisch; Polnisch
AnmerkungPodle BL 1992, 17040
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/963
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bohemizmy leksykalne w piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego / Cybulski, Marek
Z badań nad słowotwórstwem "Psałterza floriańskiego": zagadnienie wpływów czeskich / Cybulski, Marek
Bohemizmy w języku polskim. Słownik / Basaj, Mieczysław
O roli wzoru czeskiego w kształtowaniu się polskiego słownictwa psałterzowego w XV wieku / Cybulski, Marek
Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego
Doświadczanie codzienności w czeskich mediach (próba analizy) / Sliwka, Roman
Specyfika komunikacji językowej w warunkach dyglosji / Greń, Zbigniew