Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000961
AutorConfortiová, Helena
Titel

Vztah slovní zásoby ke gramatice v různých typech kursů

ErschienenK problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 85-91
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörtervyučování; čeština
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
AnmerkungVýuka češtiny jako cizího jazyka
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/961
PURLCitation link