Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000492
AutorBartoněk, Antonín
Titel

Písemné památky předřeckých jazyků staré Egeidy

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. E 37, 1992, s. 115-124
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyky italické. Venetština. Etruština
Klassifikation (EN)Italic languages. Venetic. Etruscan
Schlagwörterjazyky egejské; jazyky předřecké; eteokrétština; písmo lineární; jazyk lineárního písma A; nápisy eteokrétské; etruština; nápisy etruské; nápisy samotrácké
AnmerkungRozbor písemných památek psaných v egejských (předřeckých) předalfabetických písmech z 2. tisíciletí př. n. l. a v lokálních alfabetických variantách (eteokrétské, samotrácké a etruské) z 1. tisíciletí př. n. l
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/492
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Památky staré Litovle / Kauerová, Vlasta
Vztah nejstarší lužickosrbské písemné památky k češtině / Jenč, Helmut
Půl století od úmrtí PhDr. Antonína Kříže, překladatele Aristotela a lektora staré řečtiny na FF MU / Bartoněk, Antonín
Písemné jazykové prověrky. Český jazyk a literatura pro 6.-9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / Vavřinová, Helena
Náměstí, trhy a plácky staré Prahy / Ederer, Antonín
Formulářové shody archaické dokumentace jazyků staré Itálie / Urbanová, Daniela
Památky hlaholského písemnictví / Pacnerová, Ludmila