Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000469
AutorBrouček, Stanislav
Titel

Etnická teorie a etnické skupiny

ErschienenLětopis, 39, č. 2, 1992, s. 114-117
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Etnolingvistika. Antropolingvistika
Obecné otázky. Celkové práce
Typologie. Jazykové univerzálie
Pragmatika
Klassifikation (EN)Ethnolinguistics. Anthropolinguistics
General works and basic linguistic concepts
Typology. Language universals
Pragmatics
Schlagwörteretnolingvistika; typologie; pragmatika; politika jazyková; situace jazyková
Schlagwörter (DE)Ethnolinguistik; Typologie; Pragmatik; Sprachpolitik; Sprachsituation
AnmerkungDefinice etnických pojmů, funkce jazyka, jazykové situace a jazykové politiky
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/469
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bilingvismus a etnická identita / Plichtová, Jana
Česko-polská etnická hranice / Siwek, Tadeusz
Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti / Jarkovská, Lucie
K otázce výuky mateřského jazyka u krajanů ve Francii v době mezi dvěma světovými válkami / Brouček, Stanislav
Slovosled jmenné skupiny: Předložka jako prostředek delimitace jmenné skupiny zleva / Uhlířová, Ludmila
Mluva malé sociální skupiny / Laštovková, J.
Etnické kategorizování v médiích / Kaderka, Petr