Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000467
AutorBron, Zdeněk
Titel

Zaniklá středověká osada Jenišovice u Milevska

ErschienenVýběr (České Budějovice), 29, č. 2, 1992, s. 97-101
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Jména zeměpisná pomístní
Klassifikation (EN)Place names
Minor place names
Schlagwörteronomastika; toponyma; oikonyma; anoikonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Ortsnamen; Oikonyme; Anoikonyme; Tschechisch
AnmerkungMj. jmenný materiál (zápisy jmen ve starých listinách a dochovaná PJ) dokládající existenci vsi
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/467
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zaniklá středověká osada Halánkov na Tišnovsku / Vermouzek, Rostislav
Zaniklá středověká osada Lemuzy u Radomyšle / Nechvátal, Bořivoj
Zaniklá středověká osada "Bychnov"(?) - Hubenov u Radomyšle / Nechvátal, Bořivoj
Zaniklá středověká osada Mury a města doksanského kláštera / Kotyza, Oldřich
Zaniklá středověká osada Chlum-Zaluží u Radomyšle (okres Strakonice) / Nechvátal, Bořivoj
Zaniklá osada Chroustov u Rosic / Belcredi, Ludvík
Zaniklá osada Lhotka u Lišova / Kovář, Daniel