Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000438
AutorDejmek, Bohumír
Titel

Jana Bartůňková jubilující

ErschienenČeštinář, 3, č. 2, 1992-93, s. 35-36
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Klassifikation (EN)Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
SchlagwörterBartůňková, Jana; bohemisté
Schlagwörter (DE)Bohemisten
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/438
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Profesorka Jana Nechutová jubilující / Krafl, Pavel
PhDr. Jana Ruferová, Ph.D., jubilující / Richterek, Oldřich
Jubilující germanisté / Želazko, Miloslav
Frekventované nespisovné jevy a jejich pozice v národním jazyce / Dejmek, Bohumír
Jazyk prestižní a neprestižní / Dejmek, Bohumír
Jména ulic a vhodnost jejich jednotlivých slovotvorných typů v komunikaci. Na materiálu z Hradce Králové / Dejmek, Bohumír
Vhodnost jednotlivých slovotvorných typů urbanonym v komunikaci / Dejmek, Bohumír