Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000419
AutorBrandner, Aleš
Titel

Tři jihoslovanské vlivy v historickém vývoji spisovné ruštiny

ErschienenOpera Slavica, 2, č. 2, 1992, s. 15-18
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vývoj jazyka
Spisovný jazyk a jeho kultura. Vyučování ruštině
Klassifikation (EN)The development of language
Standard language and its culture. Russian language teaching
Schlagwörterruština; vývoj; kontakty jazykové; spisovnost; slovanština církevní
Schlagwörter (DE)Russisch; Entwicklung; Sprachkontakt; Schriftlichkeit; Altkirchenslawisch
AnmerkungVliv církevní slovanštiny, "očištění bohoslužebného jazyka" od hovorových prvků na zákl. csl. knih jihoslovanské provenience konce 14. stol. a vliv tradice jihozápad. Slovanů na rus. písemnictví 18. stol
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/419
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Úloha církevní slovanštiny při utváření spisovné ruštiny / Brandner, Aleš
Vliv nové spisovné češtiny na spisovné jazyky jihoslovanské / Havránek, Bohuslav
Určující mezníky v historickém vývoji brněnského názvosloví / Flodrová, Milena
Nominativ plurálu maskulin v historickém vývoji češtiny / Palupa, J.
K porovnávacímu studiu ruštiny v českém prostředí / Brandner, Aleš
Jazyková norma a některé posuny v mluvnickém systému ruštiny / Brandner, Aleš
Seminární cvičení z morfologie ruštiny / Brandner, Aleš