Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000413
AutorBlaudeová, Hana
Titel

Vlastní jména v moravských pohádkách

ErschienenOnomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 216-220
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Literární onomastika
Klassifikation (EN)Literary onomastics
Schlagwörteronomastika literární; čeština; antroponyma; pohádky
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Personennamen
AnmerkungVýtah z diplomové práce na PF MU Brno. Materiál z 21 pohádkových publikací
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/413
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Charakteristika vlastních jmen v moravských pohádkách / Blaudeová, Hana
Vlastní jména postav jako prostředek komiky v pohádkách Aloise Mikulky / Zítková, Jitka
Vlastní jména v učebnicích / Kneselová, Helena
Vlastní jména a spisovnost / Knappová, Miloslava
Vlastní jména v masmediálním zpravodajství / Bartošek, Jaroslav
Cizí vlastní jména v češtině / Sedláček, Miloslav
Vlastní jména v Jeníkových Zbírkách / Pastyřík, Svatopluk