Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000411
AutorZávada, Dušan
Titel

K 80. narozeninám prof. Reginalda G. A. de Braye

ErschienenJazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 75-76
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Klassifikation (EN)Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
SchlagwörterBray, Reginald G. A. de; slavistika
Schlagwörter (DE)Slawistik
AnmerkungAustralský slavista, působil na univerzitách v Londýně, Melbourne a v Canbaře
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/411
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám / M.K.
Sympozium k nedožitým 80. narozeninám prof. Rudolfa Zimka
Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové
Sborník k 80. narozeninám Světly Mathauserové. Příspěvky ze sympozia věnované staré ruské literatuře, ruské literatuře 19. století a teorii překladu
Životní jubileum prof. G. A. Liličové / Pastyřík, Svatopluk
PhDr. Marii Novákové k 80. narozeninám. Výběrová bibliografie za léta 1960-2016 / Papcunová, Jana
Konference k nedožitým 80. narozeninám profesora Vladimíra Barneta / Brandner, Aleš