Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000403
AutorBlažek, Václav
Titel

Indoevropské osobní zájmeno. Vnitřní struktura a vnější paralely

ErschienenJazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 96-105
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Srovnávací indoevropeistika
Klassifikation (EN)Comparative Indo-Europeistics
Schlagwörterzájmena; zájmena osobní; jazyky indoevropské
Schlagwörter (DE)Indogermanische Sprachen
AnmerkungPřednáška v JS Brno
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/403
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Já - příliš osobní zájmeno / Kraus, Ivan
Po stopách indoevropské pravlasti / Blažek, Václav
Historická analýza indoevropské zoologické terminologie / Blažek, Václav
Osobní zájmeno 1. osoby v českém textu / Čmejrková, Světla
Latinské osobní jméno Adauctus a jeho české paralely / Homolková, Milada
Vnější a vnitřní faktory synchronní dynamiky slovanských jazyků (na příkladu ruštiny a češtiny) / Gazda, Jiří
Český onymický základ *třěb- v kontextu slovanské toponomastiky a indoevropské etymologie / Blažek, Václav