Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000399
AutorBlanár, Vincent
Titel

Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém

ErschienenZápisník slovenského jazykovedca, 11, č. 1-4, 1992, s. 61-63
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
General works
Schlagwörterslovenština; čeština; studie porovnávací; etnogeneze; vývoj; jazyky příbuzné
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Tschechisch; Vergleichsstudie; Entwicklung
AnmerkungTeze přednášky; konfrontační a typologická analýza češtiny a slovenštiny
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/399
PURLCitation link