Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000369
AutorBartůňková, Jana; Zachová, Alena
Titel

Sémantická funkce vlastních jmen v dílech Vladimíra Párala

ErschienenSlavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 76-81
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Literární onomastika
Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Literary onomastics
Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterPáral, Vladimír; sémantika; čeština; propria; onomastika literární
Schlagwörter (DE)Semantik; Tschechisch; Propria
AnmerkungAnalýza užitých antroponym, toponym a chrématonym z hlediska jazykového i motivačního
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/369
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Funkce vlastních jmen v prózách Ireny Douskové Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák / Zachová, Alena
Intertextualita v románech Vladimír Párala / Zachová, Alena
Funkce vlastních jmen v literárních textech / Knappová, Miloslava
Funkce vlastních jmen v učebním textu / Šrámek, Rudolf
Asociační funkce vlastních jmen v literatuře / Dvořáková, Žaneta
Analýza genderově-mocenského diskurzu v dílech Vladimíra Párala a Michala Viewegha: Souborná práce / Krátká, Lenka
Funkce vlastních jmen v literatuře a literární onomastika / Dvořáková, Žaneta