Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ076753
AutorHrdličková, Hana
Titel

Akapit jako jednostka tekstowa (z punktu widzania językoznawczo-dydaktycznego)

ErschienenPoradnik językowy, č. 3-4, 1991, s. 76-81
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörterlingvistika textová; odstavec
Schlagwörter (DE)Textlinguistik
AnmerkungAkapit = odstavec. Do pol. přeložila A. Grochowska
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/76753
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Využití prefixace a sufixace ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Hrdličková, Hana
Opis składniowy języków słowiańskich (uzwzględnieniem aspektu dydaktycznego) / Dalewska-Greń, Hanna
Frazeologia i paremia z punktu widzenia badań kognitywnych. Glossa do tematu / Będkowska-Kopczyk, Agnieszka
Barokiškieji Konstantino Sirvydo Punktu sakymu ornamentai / Mykolaityte, Aurelija
Texty v učebnicích češtiny jako cizího jazyka / Hrdlička, Milan
O polskim chudym i czeskim chudým z punktu widzenia semantyki i aksjologii / Siatkowska, Ewa
Spisovnost a nespisovnost ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Hrdličková, Hana