Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ013984
AutorJelínek, Stanislav; Purm, Radko
Titel

Didaktika ruského jazyka. Vybrané kapitoly

Ort/VerlagPraha: SPN
Jahr1991
Seiten201 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovný jazyk a jeho kultura. Vyučování ruštině
Klassifikation (EN)Standard language and its culture. Russian language teaching
Schlagwörterruština; didaktika; vyučování
Schlagwörter (DE)Russisch; Didaktik; Unterricht
ReviewBalcar, Milan Cizí jazyky 1991-92, 35, č. 4, s. 142-145.
AnmerkungViz BČL 1991, 426
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13984
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Didaktika ruského jazyka. Vybrané kapitoly. 2., rozš. a přeprac. vyd / Purm, Radko
Didaktika ruského jazyka. Vybrané kapitoly. 3., rozš. a uprav. vyd / Purm, Radko
Didaktika russkogo jazyka v Češskoj Respublike posle VIII kongressa MAPRJAL / Jelínek, Stanislav
K pojetí školní gramatiky ruského jazyka / Jelínek, Stanislav
Vybrané kapitoly z počítačového zpracování přirozeného jazyka / Strossa, Petr
Vybrané kapitoly z morfologie. Určeno stud. 1. roč. učitelství a 2. roč. učitelství 3. stupně / Chýlová, Helena
Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury 2 / Dokoupilová, Lucie