Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ001288
AutorDavidová, Dana
Titel

Distribuce morfologických koncovek a motivace jejich užití v jazykově komplikovaném prostředí polsko-českého přechodného pásu

ErschienenVšeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 242-249.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Morfologie
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Klassifikation (EN)Particular dialects
Morphology
Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Schlagwörtermorfologie; nářečí severomoravská; studie porovnávací; čeština; polština; deklinace; území smíšená
Schlagwörter (DE)Morphologie; Vergleichsstudie; Tschechisch; Polnisch; Deklination
AnmerkungExcerpce textů z hlediska morfologického hodnocení
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1288
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Česko-slovensko-polská jazyková interference na území polsko-českého přechodného pásu / Davidová, Dana
Jazykové ztvárnění oficiálních projevů na území českého Slezska / Davidová, Dana
Dublety a jejich užití / Kasal, Jindřich
Útvary národního jazyka a jejich současný vývoj (na materiálu běžné mluvy denního styku v oblasti českého Slezska) / Davidová, Dana
Konstanty a proměnné morfologických dotazů v jazykové poradně / Prošek, Martin
Částice - jejich poznání a užití / Klímová, Květoslava
Některé výsledky užití invenčních postupů v hodinách českého jazyka a literární výchovy / Ležáková, Dana