Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ001194
AutorDejmek, Bohumír
Titel

Jazyk prestižní a neprestižní

ErschienenČeštinář, 2, č. 5, 1991-92, s. 94-96
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Sociolingvistika
Klassifikation (EN)Sociolinguistics
Schlagwörtersociolingvistika; diglosie; jazyk prestižní
Schlagwörter (DE)Soziolinguistik
AnmerkungPrestižní jazyk: vyjadřování oficiální, připravené; neprestižní jazyk: v neoficiálních situacích, spontánní projevy. Sociolingvistický pohled
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1194
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Běžně mluvený jazyk nejmladší generace Hradce Králové. Hláskosloví a morfologie / Dejmek, Bohumír
Prestižní aspekty pojmenování v Česku / Knappová, Miloslava
Jana Bartůňková jubilující / Dejmek, Bohumír
Frekventované nespisovné jevy a jejich pozice v národním jazyce / Dejmek, Bohumír
Jména ulic a vhodnost jejich jednotlivých slovotvorných typů v komunikaci. Na materiálu z Hradce Králové / Dejmek, Bohumír
Vhodnost jednotlivých slovotvorných typů urbanonym v komunikaci / Dejmek, Bohumír
Toponyma v poezii. (Zamyšlení nad funkcí toponym v Šiktancově básni Leden ze sbírky Český orloj) / Dejmek, Bohumír