Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000826
AutorBytel, Antonín
Titel

K otázce tzv. vytýkacího důrazového opisu

ErschienenKonfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie : Jazykovedný zborník 8, Bratislava, SPN ; 1991, s. 49-60
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Syntax
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Syntax
SLOVAK
Schlagwörterčeština; slovenština; syntax; konstrukce vytýkací; sémantika
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Slowakisch; Syntax (Satzlehre); Semantik
AnmerkungAnalýza fungování vytýkacích opisných konstrukcí na základě sémantických a stylistických faktů
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/826
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K otázce tzv. nepřeložitelnosti poezie / Malý, Radek
K otázce tzv. něžných pojmenování mezi partnery / Hrdlička, Milan
K otázce spisovnosti jazyka izolovaného / Vašek, Antonín
K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní / Pergler, Jiří
K tzv. vlivu němčiny na vývoj českého jazyka / Dostál, Antonín
Umění opisu / Starý, Jiří
K otázce stárnutí překladu / Veselý, Jindřich