Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000611
AutorKvapilová Brabcová, Radoslava
Titel

Ke konotaci v češtině

ErschienenVšeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 219-225.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky
Lexikologie
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)General works
Lexicology
Czech in society and practice
Schlagwörterkonotace; lexikologie; čeština; expresivita; kontext
Schlagwörter (DE)Konnotation; Lexikologie; Tschechisch; Kontext
AnmerkungRozbor nepřipravených mluvených projevů z hlediska významu lexikálních jednotek
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/611
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Proměny v chápání životnosti a neživotnosti v češtině / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Kategorie rodu substantiv v češtině a srbštině / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Společensko-politické změny a jejich odraz v současné češtině / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Našla jsem hřiba, nebo o změnách v češtině / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Lingvista a poezie. Poznámky nejen ke studiu konotací / Vaňková, Irena
Tvoření pomístních jmen v Praze a v některých lokalitách Čech / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Adjektiva v mluvené komunikaci / Kvapilová Brabcová, Radoslava