Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000470
AutorBalážiková, Katarína; Partlová, Renáta
Titel

O materinskom jazyku v diele Jána Amosa Komenského

ErschienenSlovenský jazyk a literatúra v škole (Bratislava), 38, č. 8, 1991-92, s. 364-367
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Varia
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)Varia
Language teaching, its theory, and methodology
SchlagwörterKomenský, Jan Amos; vyučování; jazyk mateřský; čeština
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
AnmerkungKomenského názory na mateřský jazyk v rámci školní výuky i výuky cizím jazykům. Rozhovor
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/470
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Čelovek - kul'tura - obščestvo v kompozicii Jana Amosa Komenskogo
Vzťah verbálnej inteligencie v materinskom jazyku a cudzojazyčnej kompetencie / Kráľová, Zdena
Poklady Jana Amose Komenského / Pospíšilová, Věra
Dílo Jana Amose Komenského
Dílo Jana Amose Komenského
Dílo Jana Amose Komenského
Dílo Jana Amose Komenského