Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ014563
AutorTrnka, Bohumil
Titel

Kapitoly z funkční jazykovědy

Ort/VerlagPraha: UK
Jahr1990
Seiten212 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Klassifikation (EN)The theory and methodology of linguistic work
Schlagwörterlingvistika; teorie lingvistické
Schlagwörter (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik); Linguistische Theorien
ReviewBojadžiev, Živko Săpostavitelno ezikoznanie 1992, 17, č. 6, s. 55-57.
AnmerkungV. BČL 1990, 27
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14563
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kapitoly z funkční syntaxe / Svoboda, Aleš
Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a funkční gramatiky ruštiny / Nedomová, Zdeňka
Výslovnostní norma z hlediska funkční jazykovědy / Daneš, František
Dvě drobnosti z dějin brněnské jazykovědy / Vykypěl, Bohumil
Kapitoly z dialektologie / Davidová, Dana
Základy obecné jazykovědy / Palek, Bohumil
Mathesiova koncepce funkční gramatiky v kontextu dnešní jazykovědy / Daneš, František