Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ014259
AutorKašička, František; Nechvátal, Bořivoj
Titel

Tvrze a hrádky na Prachaticku

Ort/VerlagPrachatice: Okresní muzeum
Jahr1990
Seiten236 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
Klassifikation (EN)Material contributions to toponomastics
Schlagwörteronomastika; materiály; toponomastika; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Materialien; Toponomastik; Tschechisch
ReviewMichálek, Jan Archeologické rozhledy 1992, 44, č. 1, s. 143-144.; Michálek, Jan Jihočeský sborník historický 1991-92, 40-41, s. 113-114.; J.Ž. Český časopis historický 1992, 90, č. 1, 120. s.
AnmerkungAbecední soupis 60 obejktů Prachaticka. - Viz BČL 1990, 1070
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14259
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Hrádky a tvrze okresu Blansko - stručný přehled / Sadílek, Jaroslav
Tvrze na Zlínsku / Pokluda, Zdeněk
Zaniklá středověká osada "Bychnov"(?) - Hubenov u Radomyšle / Nechvátal, Bořivoj
Zaniklá středověká osada Chlum-Zaluží u Radomyšle (okres Strakonice) / Nechvátal, Bořivoj
Zaniklá středověká osada Lemuzy u Radomyšle / Nechvátal, Bořivoj
Donace Bolemily, manželky Bavora ze Strakonic, a nejstarší zprávy o Radomyšli / Nechvátal, Bořivoj
Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku / Fišera, Zdeněk