Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ013560
Titel

Geografické názvy Českej a Slovenskej federatívnej republiky

HerausgeberSprac. Koláriková, Zdeňka; Majtán, Milan; Čáslavka, Ivo; Hýčová, Pavla
Ort/VerlagBratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie
Jahr1990
Seiten470 s.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Material contributions to toponomastics
SLOVAK
Schlagwörteronomastika; toponyma; materiály; čeština; slovenština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Ortsnamen; Materialien; Tschechisch; Slowakisch
AnmerkungVyšlo též v Praze, 1990. - Podle SNB-K 1994, 737
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13560
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997) / Majtán, Milan
Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky / Odaloš, Pavol
Odborný preklad v slovenskej a českej translatológii / Biloveský, Vladimír
Problematika sociolektu v slovenskej a českej lingvistike / Odaloš, Pavol
Niekoľko poznámok k súčasnej slovenskej a českej lexike / Pančíková, Marta
Súčasné kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti / Nábělková, Mira
Tyronymá (názvy syrov) slovenskej provenience / Garančovská, Lenka