Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ013325
AutorHelbig, Gerhard; Helbig, Agnes
Titel

Lexikon deutscher Modalwörter

OrtLeipzig
Jahr1990
Seiten300 s.
Spracheger
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Schlagwörterněmčina; modalita; slova modální
Schlagwörter (DE)Deutsch; Modalität
ReviewMasařík, Zdeněk SFFBU - BBGN 1992, 8, č. K 14, s. 112-113.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13325
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vývoj jazykovědy po roce 1970 / Helbig, Gerhard
Deutscher Grundwortschatz. Tematicky členěná slovní zásoba německého jazyka / Hašková, Pavla
Römpp Lexikon / Kučera, Antonín
Gastronomický lexikon. Odborné názvosloví kuchařské, obsluhy, stolničení a hotelnictví / Petzuch, Jindřich
Burzovní lexikon / Rieger, Ludwig
Doudlebský lexikon / Holub, Zbyněk
Lexikon magie / Nakonečný, Milan