Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ001342
AutorBrouček, Stanislav
Titel

K otázce výuky mateřského jazyka u krajanů ve Francii v době mezi dvěma světovými válkami

ErschienenZahraniční Slováci a materinský jazyk, Martin, Matica slov. ; 1990, s. 211-215.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce v zahraničí
Vnější dějiny českého jazyka
Vyučování češtině. Teorie a metodika
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)History of linguistics abroad
Political history of Czech language
Czech teaching. Theory and methodology
SLOVAK
Schlagwörtervyučování; čeština; slovenština; jazyky izolované
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch; Slowakisch; Isolierte Sprachen
AnmerkungVýuka češtiny a slovenštiny čs. emigranty ve Francii ve 20. a 30. letech
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1342
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami / David, Jaroslav
V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami / Spurný, Matěj
K srovnání výuky mateřského jazyka u nás a v zahraničí / Loudová, Jaroslava
Portugalština mezi světovými jazyky / Jindrová, Jaroslava
Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka / Štěpáník, Stanislav
Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství / Markschies, Christoph
K problematice imigračních otázek ve Francii / Sitek, Pavel