Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000228
AutorOndrášková, Karla
Titel

Vyjádření všeobecného a neurčitého osobního činitele v polštině a češtině

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 215-222
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Syntax
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Syntax
Schlagwörtersyntax; reflexiva; čeština; polština
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Tschechisch; Polnisch
AnmerkungOběma jazykům je společné vyjadřování všeobecně pojatých dějů pomocí reflexivního tvaru určitého slovesa
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/228
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O češtině a polštině. Poznámky k výuce polštiny na českých vysokých školách / Ondrášková, Karla
Kolokace v polštině a češtině / Lotko, Edvard
Obyvatelská jména v češtině a polštině / Mrhačová, Eva
Školní výzvy v češtině a polštině / Svobodová, Jana
Zrádná slova v polštině a češtině / Nerudová, Zuzana
Obraz Žida v češtině a polštině / Balík, Štěpán
Zrádná slova v polštině a češtině. Lexikologický pohled a slovník / Lotko, Edvard