Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000227
AutorLotko, Edvard
Titel

Kolokace v polštině a češtině

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 207-214
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Lexikografie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Lexicography
Schlagwörtersyntagma; kolokace; význam; kontaktémy; čeština; polština
Schlagwörter (DE)Syntagma, pl. Syntagmen; Bedeutung; Tschechisch; Polnisch
AnmerkungKonfrontační studie; konvenční syntagmata
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/227
PURLCitation link