Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000227
AutorLotko, Edvard
Titel

Kolokace v polštině a češtině

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 207-214
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Lexikografie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Lexicography
Schlagwörtersyntagma; kolokace; význam; kontaktémy; čeština; polština
Schlagwörter (DE)Syntagma, pl. Syntagmen; Bedeutung; Tschechisch; Polnisch
AnmerkungKonfrontační studie; konvenční syntagmata
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/227
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zrádná slova v polštině a češtině. Lexikologický pohled a slovník / Lotko, Edvard
K problematice stupňování adjektiv v češtině a polštině / Lotko, Edvard
O některých synchronních vývojových tendencích v češtině / Lotko, Edvard
Co odhaluje analýza neologismů v současné češtině? / Lotko, Edvard
Nová slova se záporným významem v češtině / Lotko, Edvard
O polských ekvivalentech dvojslovných terminologických pojmenování v češtině / Lotko, Edvard
Obyvatelská jména v češtině a polštině / Mrhačová, Eva