Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000226
AutorPančíková, Marta
Titel

Nové adjektívne pomenovania v slovenčine a poľštine

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 197-205
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Polština
Klassifikation (EN)SLOVAK
Polish
Schlagwörteradjektiva; neologismy; polština; slovenština
Schlagwörter (DE)Adjektive; Neologismen; Polnisch; Slowakisch
AnmerkungZpůsob tvoření nových adjektivních pojmenování v polštině a slovenštině (typy sufixů), složená adjektiva v obou jazycích
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/226
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pomenovania vrchov v poľštine a slovenčine / Pančíková, Marta
Pranostiky v poľštine a slovenčine / Pančíková, Marta
Onomaziologické kategórie adjektívnych derivátov v slovenčine a poľštine (adjektívne deriváty z predložkových konštrukcií) / Vojteková, Marta
Viacslovné pomenovania v slovenčine
Štruktúra slabiky a morfémy v slovenčine, češtine a poľštine (metodologické východiská výskumu) / Sabol, Ján
Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, řečtině a polštině / Hildebrand, Zuzana
Variantnosť koncoviek neživotných maskulín v slovenčine a češtine / Vojteková, Marta