Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000225
AutorŘeháček, Luboš
Titel

Pražský pobyt Jana Baudouina de Courtenay v letním semestru 1922

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 187-195
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
SchlagwörterBaudouin de Courtenay, Jan Niecisław; lingvistika; slavistika; polština; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik); Slawistik; Polnisch; Tschechisch
AnmerkungBaudouinův přínos k rozvoji pražské lingvistiky
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/225
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dodatek k edicím listů Jana Baudouina de Courtenay Adolfovi Černému / Ďurčanský, Marek
Listy Jana Baudouina de Courtenay do Adolfa Černego - uzupełnienia do wiedzy o tej korespondencji / Tarajło, Zofia
Z korespondency Jana Baudouina de Courtenaya Adolfej Černemu / Jaworski, Tomasz
Paul Kraus: pražský rodák, v Praze zapomenutý / Kropáček, Luboš
Transformace jugoslavistiky v Praze / Řeháček, Luboš
Česko-polské vztahy v oblasti jazykovědy v období Varšavské hlavní školy / Řeháček, Luboš
K prvnímu pobytu Bohuslava Havránka v Bulharsku / Řeháček, Luboš