Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1989CZ015325
AutorKožmín, Zdeněk
Titel

Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků

Ort/VerlagBrno: Blok
Jahr1989
Seiten260 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Schlagwörterstylistika; styl autorský; Čapek, Karel; Čapek, Josef; věda literární
Schlagwörter (DE)Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Autorstil
ReviewMravcová, Marie Česká literatura 1992, 40, č. 1, s. 97-100.
AnmerkungViz BČL 1989, 1237
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/15325
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dílna bratří Čapků. Příspěvek k poetice jejich literární tvorby / Všetička, František
Rodným krajem: vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků / Fetters, Aleš
Soluňští bratři v dějiách Evropy / Klanica, Zdeněk
Přechylujme, bratři, přechylujme! / Vaculín, Ivo
Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové / Jedličková, Alice
Linného systém v Česku: bratři Preslové
Fenomén x v Kunderově próze / Kožmín, Zdeněk