Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1989CZ000472
Autorjj
Titel

Ke Skoumalovu překladu Odyssea

ErschienenKritický sborník (Praha), 9, č. 1, 1989, s. 81-83
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterpřeklady umělecké; Joyce, James; čeština; angličtina; Skoumal, Aloys
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Englisch
AnmerkungPoznámky k článku M. Bednářové o Skoumalově překladu Joyceova románu (1976), viz zde. - Podle Bibl. samizdat. Kritic. sb. 2, č. 192
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/472
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ke stavu českého myšlení o překladu / Ruberová, Irina
Ke genezi kralického překladu v Šestidílce / Dittmann, Robert
Ke starozákonním textům první redakce staročeského biblického překladu / Pytlíková, Markéta
Angloamerická textová kritika a případ H. W. Gablerovy edice Odyssea / Lernout, Geert
Ke slovní zásobě Šteyerova překladu Balbínova spisu Diva Montis Sancti / Janečková, Marie
Několik poznámek ke koncepci znaku a textu z hlediska překladu a kódování / Gvoždiak, Vít
Ke vlivu Tremelliova-Juniova latinského překladu na Kralickou bibli (se zřetelem k toponymii) / Dittmann, Robert