Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1988CZ019983
AutorHausenblas, Karel
Titel

Čeština překladové prózy pro děti (několik poznámek)

ErschienenO překládání literatury pro děti a mládež, Praha, Sdružení čes. překladatelů ; 1988, s. 9-17
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterpřeklady; literatura dětská; čeština; zásoba slovní; mluvenost; Poláček, Karel; Sýkorová, Tamara; Steklač, Vojtěch
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Tschechisch; Wortschatz; Sprachlichkeit
AnmerkungRozbor překladu T. Sýkorové, Mikulášovy patálie, 1985 (franc. orig. od Gosciniho a Sempého). Srovnání s jazykem K. Poláčka (Bylo nás pět) a V. Steklače (Bořík a spol.)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/19983
PURLCitation link