Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1988CZ012377
AutorHubáček, Jaroslav
Titel

Malý slovník českých slangů

Ort/VerlagOstrava: Profil
Jahr1988
Seiten189 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Schlagwörterslovníky; slang; čeština
Schlagwörter (DE)Wörterbücher; Slang; Tschechisch
ReviewTkaczewski, Dariusz Rocznik Slawistyczny (Wrocław) 1992, 48, č. 1, s. 133-136.; Měšťan, Antonín Reportér (Zürich) 1989, 6, č. 4, s. 19-20.
AnmerkungBČL 1988, 989
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12377
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výběrový slovník českých slangů / Hubáček, Jaroslav
Z železničářského slangu / Hubáček, Jaroslav
O železničářském slangu / Hubáček, Jaroslav
K aktuálnosti zkoumání slangů / Hubáček, Jaroslav
K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu / Hubáček, Jaroslav
Malý česko-německý slovník. Malý německo-český slovník. S mluvnicí, pravopisem a frazeologií, jakož i s časováním, skloňováním a stupňováním každého německého slova
Malý myslivecký slovník. Česko-německý, německo-český / Bednařík, Milan