Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1988CZ001641
AutorMareš, František Václav
Titel

Udział św. Metodego w początkach piśmiennictwa słowiańskiego

ErschienenZeszyty naukowe Wydziału humanystycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka, č. 5, 1988, s. 15-22
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Staroslověnština
Klassifikation (EN)Old Church Slavonic
Schlagwörterstaroslověnština; Metoděj
Schlagwörter (DE)Altkirchenslawisch
AnmerkungPodle Byzantinoslavica 1994, s. 234., viz BČL 1990
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1641
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pierwszy słowiański język literacki i początki piśmiennictwa słowiańskiego / Mareš, František Václav
Tradycja i legenda św. Wojciecha w Polsce / Wyrozumski, Jerzy
Sorabistyka na Uniwersytecie Wiedeńskim w drugiej połowie dwudziestego wieku / Mareš, František Václav
Stabilizacje akcentu wyrazowego w językach słowiańskich podgrupy północnozachodniej / Mareš, František Václav
Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku / Maciołek, Manuela
Jezuita B. Balbín w obronie języka słowiańskiego i czeskiego / Damborský, Jiří
Udział niektórych apelatywów w nazewnictwie Śląska Cieszyńskiego opracowanym przez Roberta Mrózka / Drzazgowski, Marius