Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zimová, Ludmila lieferte 107 Treffer
1

Popularizace obecných právních norem

Zimová, Ludmila, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 227-233
2

Jízdenka jako sdělení

Zimová, Ludmila, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 35-39
3

Postoje budoucích učitelů ke spisovné češtině ve výuce na základní a střední škole

Zimová, Ludmila, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 250-253.
4

Několik poznámek k jazyku současné regionální publicistiky

Zimová, Ludmila, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 176-181
5

Nad vzdělávacím programem "Základní škola"

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 128-131
6

Seznamujeme se Slovníkem spisovné češtiny

Zimová, Ludmila, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 5, č. 1, 1995, s. 21-22
7

Dívka a žena v učebnicích českého jazyka

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 161-166
8

Vyjadřování větných členů infinitivem

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 9-10, 1997-98, s. 205-211
9

Způsoby vyjadřování podmětu jako problém didaktický

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 63-67
10

Šílenec se šílenkyní šíleně šíleli v šíleně šíleném Šílenství šíleného Šílenstva. Několik postřehů o šíleném "časáku"pro -náctileté

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 1-2, 1999-2000, s. 18-22