Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zeman, Jiří lieferte 238 Treffer
1

Nad novými čísly regionálních časopisů a sborníků

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 122-125
2

Druhá banskobystrická konference o komunikaci

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 106-112
3

Polská konference o problémech dorozumívání a porozumění

Zeman, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 180-182
4

Za prof. J. V. Bečkou

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 3, č. 1, 1992-93, s. 11-12
5

Jazykové kouzlo lunaparků

Zeman, Jiří, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 109-115.
6

Nad prvními čísly časopisu "Czech Language News"

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 56-57
7

Ke vztahu češtiny a slovenštiny v České republice

Zeman, Jiří, in: Innerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich, Frankfurt a. Main, Lang ; 1995, s. 523-537
8

Charakteristika hybridních útvarů stylu odborného a publicistického

Zeman, Jiří, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 47-54
9

Polská konference o stylu a textu

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 117-119
10

Slavo Ondrejovič padesátiletý

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 115-116