Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vybíral, Petr lieferte 69 Treffer
1

Český jazyk a literatura na středních školách

Vybíral, Petr, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 9-10, 2001-02, s. 234-237
2

Ó my se máme! - o samých výhodách obecné češtiny a dialektů

Vybíral, Petr, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 2, 2003-04, s. 79-84
3

Euro, evró, eiro, evro a cizoložství

Vybíral, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 2004, 14.9.2004
4

Od úterku* do pátka* a z pondělku* na úterý

Vybíral, Petr, in: Naše řeč, 87, č. 1, 2004, s. 53-55
5

O stavu jazyka vypovídá i řeč televizních a rozhlasových moderátorů

Vybíral, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 2004, 23.4.2004
6

Jazyková úroveň Týdeníku je dobrá, umí i správně přechylovat

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2004, 13.12.2004
7

Obecná čeština nejen na Moravě

Vybíral, Petr, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 87-92.
8

Kdybysem to věděl aneb O jednom zbytečném strašákovi v češtině

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2005, 4.4.2005
9

Kdybysem to věděl aneb O jednom zbytečném strašákovi v češtině

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2005, 11.4.2005
10

Ve jménu líného lingvisty, spisovnosti a čistoty jazyka. Amen

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2006, 23.1.2006