Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vlčková, Jitka lieferte 11 Treffer
1

Text typology of personal advertising (Attract. 35 yo. M, profess., with GSOH, WLTM sim.F 4/ship.Ldn.)

Vlčková, Jitka, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno Studies in English, 22, č. S 2, 1996, s. 89-96
2

Social identity and its reflection in communication. Jimmie Blacksmith in Thomas Keneally's Novel The Chant of Jimmie Blacksmith

Vlčková, Jitka, in: SFFBU - Brno Studies in English, 21, č. S 1, 1995, s. 67-76
3

Language and ideology: 'Nationalism' and racial coding in Australian personal advertisements

Vlčková, Jitka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 24, č. S 4, 1998, s. 119-127
4

Social values, their linguistic coding and changes through time Australian personal ads over the span of one hundred years

Vlčková, Jitka, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 28, č. S 8, 2002, s. 91-102
5

Personal advertisements in a tabloid and a broadsheet

Vlčková, Jitka, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 29, č. S 9, 2004, s. 37-42
6

Personal advertisements. A mirror of social values?

Vlčková, Jitka, in: Culture, language and literature across border regiones : Proceedings of the International Conference Košice, 28-29 April 2008, Krosno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2009, s. 177-184
7

Encyklopedie mytologie germánských a severských národů

Vlčková, Jitka Praha 1999
8

The Language of Personal Advertising in Australian Newspapers

Vlčková, Jitka Brno 2001
9

Společenské hodnoty a jejich jazykové ztvárnění v seznamovacích inzerátech

Vlčková, Jitka, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 153-168.
10

Úvod do studia anglického jazyka

Hladký, Josef; Růžička, Milan; Vlčková, Jitka Brno 1998