Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vaňková, Irena lieferte 84 Treffer
1

Žít a cítit. České konceptuální paralely

Vaňková, Irena, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 64, č. 2, 2014, s. 295-312
2

Mlčení v komunikaci

Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 2, 1996, s. 91-101
3

Kognitivně-kulturní inspirace z Polska

Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 214-224
4

Dvě stránky přísloví

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 30-31
5

Mlčení a němota v pohádkách

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 32-36
6

Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa

Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 283-292
7

Barvy a emoce: leknutí bledé líčí slečně tvář.

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 6-7
8

Nejsou jazyky jako jazyky

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 1, 2000, s. 38-39
9

Znáte pana Kaplana?

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 1, 2000, s. 45-47, 51-52
10

Česky s Jirkou Haléřem

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 1, 2000, s. 48-50