Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Turzíková, Milada lieferte 10 Treffer
1

Metody získávání konverzační pohotovosti

Turzíková, Milada, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 67-73.
2

Vztah mezi výukou češtiny a výukou dalších všeobecně vzdělávacích předmětů v průběhu roku jazykové a odborné přípravy

Turzíková, Milada, in: K některým problémům výuky češtiny jako cizího jazyka, Praha, UK ; 1997, s. 11-16.
3

Čeština jako cizí jazyk - úroveň A2. Specifické pojmy

Turzíková, Milada, in: Bohemistyka, 6, č. 3, 2006, s. 243-247
4

Audioorální cvičení. Libreto k magnetofonové nahrávce

Turzíková, Milada Praha 1992
5

Čeština pro pokročilé. 2., přeprac. vyd

Confortiová, Helena; Turzíková, Milada Praha 1995
6

Čeština pro cizince. Nástavbový kurs pro humanitní obory

Čadská, Milada; Turzíková, Milada Praha 1996
7

Čeština pro cizince. 1, 2. Nástavbový kurz. Cvičebnice

Turzíková, Milada; Čadská, Milada Praha 1997
8

Čeština pro cizince. Základní kurs

Hronová, Karla; Turzíková, Milada Praha 1993
9

Čeština pro pokročilé

Confortiová, Helena; Turzíková, Milada Praha 1993
10

Čeština pro cizince. 2., přeprac. vyd

Hronová, Karla; Turzíková, Milada Plzeň 1998