Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Tecl, Rudolf lieferte 16 Treffer
1

Nejstarší české tištěné popisy města Tábora

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 2, 1996, s. 90-95
2

Další doklady k rozšíření jména Žižka na Táborsku v prvé polovině 16. století

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 3, 1996, s. 230-232
3

Neznámá česká listina Petra z Konipasu z roku 1397

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický, 66-67, 1997-98, s. 95-96
4

Drobné jihočeské "husitikum"patrně z konce roku 1428

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický, 66-67, 1997-98, s. 97-98
5

Dodatek k soběslavským kšaftům

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický, 66-67, 1997-98, s. 99-100
6

Soběslavské útrpné vyznání z roku 1465

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 37, č. 4, 2000, s. 312-316
7

Dráchov a Oldřichov, údajná městečka na Táborsku, ve zprávách z druhé poloviny 18. století

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 37, č. 4, 2000, s. 339-341
8

Dva polozapomenuté listy k dějinám hradu Choustníku z roku 1465

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 1, 1992, s. 25-27
9

Neznámá smlouva třeboňského hejtmana Jarohněva z Úsuší s Janem z Rožmberka z roku 1469

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 3, 1992, s. 158-162
10

Neznámý český list Čeňka z Vartenberka, patrně z 20. prosince 1412

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický (České Budějovice), 40-41, 1991-92, s. 83-84