Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Suk, Jaroslav lieferte 10 Treffer
1

Demokracie mateřštiny

Suk, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 43-47.
2

Skupinová mluva a její výzkum

Suk, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 23-28.
3

Uppsalský místopis

Suk, Jaroslav, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 228-234
4

Propaganda v učebnicích

Suk, Jaroslav, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 107-121.
5

Několik slangových slovníků. Současný český kriminální slang. Slang chartistů. Slang profesionálních řidičů. Slang teplárenských zaměstnanců. Vojenský slang

Suk, Jaroslav Doslov naps. Sgall, Petr Praha 1993
6

Propaganda i skolböcker. Jämförelse Sverige-Sovjetunionen-Tjeckoslovakien. Matematik och historia 1976-1987

Suk, Jaroslav Uppsala 1993
7

Zapomenutá slova. Připomínání totality prostřednictvím jazyka a hermeneutiky

Suk, Jaroslav Autor úvodu atd. Blažek, Petr Nová Ves 2017
8

Vojenský slang

Suk, Jaroslav; Hataš, Martin, in: Literární noviny (Praha), 1993, 25.2.1993
9

Současný český jazyk. Lexikologie. (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang.) 2., dopln. vyd

Mališ, Otakar; Machová, Svatava; Suk, Jaroslav Praha 1997
10

Umějí děti česky?

Sgall, Petr; Bermel, Neil; Čermák, František; Hajičová, Eva; Hronek, Jiří; Janda, Laura A.; Kučera, Henry; Kučera, Karel; Schmiedtová, Věra; Suk, Jaroslav; Townsend, Charles Edward, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 9-10, 2001-02, s. 237-243