Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Stehlíková, Eva lieferte 9 Treffer
1

Nad Mrázovým překladem Aristotelovy Poetiky

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 173-177
2

Habent sua fata libelli aneb co zbylo z překladatele

Stehlíková, Eva, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 140-153.
3

Tvar liturgického dramatu

Stehlíková, Eva, in: Speculum medii aevi, Praha, Koniasch Latin Press ; 1998, s. 7-24
4

Korespondence Otmara Vaňorného s Josefem Svatoplukem Macharem

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 120, č. 1-2, 1997, s. 116-132
5

Archiv masového (životopisného) obžerství aneb poznámky k "Mass Observation Archive"

Stehlíková, Eva, in: Biograf, č. 5, 1995, s. 44-46
6

Julie Nováková - osud osobnosti

Stehlíková, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 58-63
7

Pokorného hledání Oidipa vladaře

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 138, č. 3-4, 2015, s. 341-356
8

A co když je to divadlo?. Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem

Stehlíková, Eva Praha 1998
9

Co a jak jsme zkoumali

Nekvapil, Jiří; Stehlíková, Eva; Šmídová, Olga, in: Biograf, č. 10-11, 1997, s. 11-17