Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Spousta, Vladimír lieferte 9 Treffer
1

O sémantické prázdnotě "plevelných slov"- glosa k praktikám (zne)uživatelů českého jazyka

Spousta, Vladimír, in: Universitas, č. 2, 2002, s. 14-16
2

K diskusi o jazykové komunikaci

Spousta, Vladimír, in: Universitas, č. 4, 2002, s. 36
3

Masová komunikační média (respektovaná, zbožňovaná i zatracovaná)

Spousta, Vladimír, in: Universitas, č. 3, 2003, s. 51-59
4

Umíte psát recenze?

Spousta, Vladimír, in: Universitas, č. 1, 2006, s. 61-65
5

Otázka - nejužívanější verbální komunikační prostředek

Spousta, Vladimír, in: Universitas, 48, č. 1, 2015, s. 3-11
6

O myšlení bez respektu k logice - aneb matení pojmů

Spousta, Vladimír, in: Universitas, 48, č. 2-3, 2015, s. 80-83
7

Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické)

Spousta, Vladimír Brno 2000
8

Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření

Spousta, Vladimír Brno 2009
9

Univerzitní student a český jazyk (úvod do diskuse)

Spousta, Vladimír; Šmarda, Jan, in: Universitas, 45, č. 3, 2012, s. 71-75