Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sochová, Zdeňka lieferte 13 Treffer
1

Nářeční lexikografie

Sochová, Zdeňka, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 249-264
2

Držím se své parkety

Sochová, Zdeňka, in: Naše řeč, 75, č. 3, 1992, s. 165-166
3

Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné slovní zásobě. Část 2

Sochová, Zdeňka, in: Naše řeč, 76, č. 1, 1993, s. 1-18
4

Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné slovní zásobě. Část 3

Sochová, Zdeňka, in: Naše řeč, 76, č. 3, 1993, s. 113-125
5

Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné slovní zásobě. Část 4

Sochová, Zdeňka, in: Naše řeč, 76, č. 5, 1993, s. 225-240
6

Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné slovní zásobě. Část 5

Sochová, Zdeňka, in: Naše řeč, 77, č. 5, 1994, s. 225-237
7

Blízké jazyky a konfrontační lexikografie

Sochová, Zdeňka, in: Naše řeč, 74, č. 3, 1991, s. 124-131
8

Lašská slovní zásoba (jihovýchodní okraj západolašské oblasti)

Sochová, Zdeňka Praha 2001
9

Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné slovní zásobě. Část 6

Sochová, Zdeňka; Poštolková, Běla, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 113-123
10

Co v slovnících nenajdete. (Novinky v současné slovní zásobě.) Část 7

Sochová, Zdeňka; Poštolková, Běla, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 169-178