Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Smičeková, Jitka lieferte 29 Treffer
1

Un cinquième objectif á l'enseignement des langues: la compétence de traduction

Smičeková, Jitka, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 3, 2003, s. 115-123
2

Mondialisation et vocabulaire international en vue des procédés de traduction

Smičeková, Jitka, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 87-94
3

Explicite et implicite en traduction

Smičeková, Jitka, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 5, 2005, s. 71-78
4

Explicitnost vyjadřování v překladu

Smičeková, Jitka, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 199-213.
5

K devadesátinám významného lingvisty - profesora Jana Šabršuly

Smičeková, Jitka, in: Jazykovědné aktuality, 45, č. 1-2, 2008, s. 61-66
6

Jan Jaroslav Šabršula: 90ème anniversaire d'un linguiste

Smičeková, Jitka, in: Linguistica Pragensia, 18, č. 2, 2008, s. 85-88
7

Konkurenční vztah explicitnosti a implicitnosti vyjadřování v překladu

Smičeková, Jitka, in: Translatologica Ostraviensia 2 [TransOst 2] : Sborník z konference "Den s překladem", Ostrava, FF OU ; 2007, s. 43-52
8

Explicitace z pohledu funkční perspektivy výpovědi a její celkové sémantické výstavby

Smičeková, Jitka, in: Studia Romanistica, 9, č. 2, 2009, s. 81-90
9

Explicite et implicite en traduction: langue et culture

Smičeková, Jitka, in: Dialogue des cultures. Interprétation, traduction : Actes du Colloque international du 3 au 5 novembre 2005, Praha, UK ; 2006, s. 186-203
10

Avant-propos

Smičeková, Jitka, in: Studia Romanistica, 12, č. 1, 2012, s. 7-8