Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Short, David lieferte 46 Treffer
1

Czech

Short, David, in: The Slavonic Languages, New York, Routledge ; 1993, s. 455-532
2

Slovak

Short, David, in: The Slavonic Languages, New York, Routledge ; 1993, s. 533-592
3

Výroční schůze a workshop Severoamerické společnosti učitelů češtiny

Short, David, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 55
4

Slavia: časopis pro slovanskou filologii

Short, David, in: The Slavonic and East European Review, 74, č. 1, 1996, s. 108-109
5

Czech Republic and Slovak Republic: Language Situation

Short, David, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 804-805
6

Learning to speak the language properly. Part 1

Short, David, in: BCSA Newsletter, č. 31, 1996, s. 6-7
7

K vývojovým tendencím některých českých slovesných tvarů

Short, David, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 361-366
8

Common Czech and common literature: the case of Frýbort

Short, David, in: The Slavonic and East European Review, 70, č. 2, 1992, s. 201-212
9

Zpracování sloves pohybu v Jungmannově Česko-německém slovníku

Short, David, in: Rocznik Slawistyczny (Wrocław), 48, č. 1, 1992, s. 31-40
10

K problematice nových nároků na výuku češtiny na Londýnské univerzitě (zejména tzv. reading courses)

Short, David, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 68-71