Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sedláček, Miloslav lieferte 17 Treffer
1

Dvě kapitolky z formálního tvarosloví češtiny

Sedláček, Miloslav, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 74-79
2

Kauza "Pravidla"se nejspíš uzavírá

Sedláček, Miloslav, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 13.8.1994
3

Vývoj českého pravopisu od r. 1945

Sedláček, Miloslav, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 152-163
4

Štěstí, že jazykovědců bylo jen devět

Sedláček, Miloslav, in: Lidové noviny (Praha), 1994, 29.8.1994
5

Číslovky v textu

Sedláček, Miloslav, in: Praktické kapitoly z českého jazyka, Praha, Učitelská unie ; 1992, s. 26-35
6

Cizí vlastní jména v češtině

Sedláček, Miloslav, in: Praktické kapitoly z českého jazyka, Praha, Učitelská unie ; 1992, s. 36-46
7

Pán bůh s námi

Sedláček, Miloslav, in: Reflex (Praha), 1992, 2.11.1992
8

Devadesát let od vydání prvních Pravidel českého pravopisu

Sedláček, Miloslav, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 1-2, 1992-93, s. 1-8
9

Oba přítelové?

Sedláček, Miloslav, in: Naše řeč, 75, č. 1, 1992, s. 56
10

Bez třech a čtyřech?

Sedláček, Miloslav, in: Naše řeč, 76, č. 2, 1993, s. 111