Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Schulzová, Oľga lieferte 17 Treffer
1

Slovakistika na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej univerzity

Schulzová, Oľga, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 14-15
2

Slovakistika na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe

Schulzová, Oľga, in: Kultúra slova, 30, č. 4, 1996, s. 231-235
3

Štúrova kodifikácia hovorenej slovenčiny

Schulzová, Oľga, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 29-33.
4

Slovakistika na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej univerzity

Schulzová, Oľga, in: Sociolingvistika a areálová lingvistika, Bratislava, Veda ; 1996, s. 87-92
5

Phonetics in the Czech lands

Schulzová, Olga, in: Phonetica Pragensia, 8, 1995, s. 9-24
6

Slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Schulzová, Oľga, in: Přednášky z 40. běhu LŠSS [PřednLŠSS 40], Praha, UK ; 1997, s. 68-73
7

Jazykovedná slovakistika na Filozofickej fakulte UK

Schulzová, Oľga, in: Příspěvky k dějinám slovakistiky na Filozofické fakultě UK, Praha, FF UK ; 1998, s. 101-120
8

Pokus o stručný náčrt postavenia slovenčiny v zahraničí, najmä v Čechách

Schulzová, Oľga, in: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy, Bratislava, Veda ; 1997, s. 187-190
9

Eugen Jóna - najstarší žijúci slovensko-český jazykovedec

Schulzová, Oľga, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. 3-4, 1999, s. 49-53
10

Historická lexika vo výuke prekladatelov

Schulzová, Oľga, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 287-290